Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Contact

Władza sądzenia / Power of Judgment

Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
tel.: +48 42 635 55 33
ISSN 2300-1690