Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Kontakt

Władza Sądzenia

Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
tel.: +48 42 635 55 33
ISSN 2300-1690

Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna

Czasopismo jest indeksowane przez następujące serwisy: European Reference Index for the Humanities, Directory of Open Access Journals, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Index Copernicus International, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, BazHum.

W Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Władza Sądzenia” zostało ocenione na 40 punktów link