Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja

Rada naukowa

Rada recenzentów

Recenzenci tomów w roku:

2012 – Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Paweł Przyłęcki

2013 – Ewa Migaczewska, Stanisław Kosmynka

2014 – Tomasz Krakowiak, Agnieszka Michalska Żyła, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Michał Skorzycki, Wojciech Woźniak, Marian Niezgoda, Aldona Guzik, Piotr Chomczyński, Karol Franczak

2015 – Olga Nowaczyk, Małgorzata Burnecka, Joanna Tegnerowicz, Paweł Przyłęcki, Stanisław Kosmynka, Marta Petelewicz, Ewa Migaczewska, Iza Franckiewicz-Olczak, Justyna Nyćkowiak, Jolanta Kopka, Dominika Byczkowska, Radosław Kossakowski, Anna Kacperczyk, Piotr Forecki, Monika Ryszewska, Piotr Goldstein, Nadya Trach, Marcin Pierzchała, Aleksandra Leszczyńska, Łucja Kapralska, Łukasz Krzyżowski, Dariusz Wojakowski

2016 – Waldemar Dymarczyk, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Renata Szczepanik, Ewa Hyży, Agnieszka Pawlak, Jolanta Klimczak-Ziółek, Stanisław Kosmynka, Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Michał Pienias, Paweł Przyłęcki, Dariusz Juraś, Monika Banaś, Leszek Korporowicz, Łukasz Stach, Olga Dudar, Dmytro Myrnovych, Piotr Goldstein

2017 – Iwona Kudlińska, Andrzej Kacprzak, Wojciech Woźniak, Magdalena Rek-Woźniak, Emilia Garncarek, Andrzej Roztocki, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Magdalena Wieczorkowska, Rafał Mielczarek, Małgorzata Synowiec-Piłat, Agnieszka Pawlak, Anna Alichniewicz, Jan Domaradzki, Przemek Pluciński, Adam Ostolski, Iwona Taranowicz, Adrianna Surmiak, Michał Cebula, Mikołaj Pawlak, Monika Żak, Marcin Żemigała, Bartosz Mika, Radosław Tyrała

2018 – Blanka Brzozowska, Renata Szczepanik, Aleksandra Różalska, Elżbieta Durys, Marcin Składanek, Marta Woźniak-Bobińska, Marta Widy-Behiesse, Renata Hryciuk, Iwona Rutkowska-Chmura, Anna Frątczak, Małgorzata Radkiewicz, Monika Górska-Olesińska, Anna Romanowicz

2019 – Paweł Ciołkiewcz, Tomasz Krakowiak, Małgorzata Synowiec-Piłat, Michał Pienias, Monika Burzyńska, Aleksandra Śliwińska, Małgorzata Szkup, Krystian Barzykowski, Mariola Bieńko, Małgorzata Nowastowska, Urszula Kluczyńska, Małgorzata Herudzińska, Małgorzata Bieńkowska, Magdalena Grabowska, Katarzyna Kalinowska, Anna Szwed, Emilia Paprzycka, Julita Czernecka, Krzysztof Rosa, Antonina Doroszewska, Anna Majda, Jakub Ryszard Stempień, Grażyna Mikołajczyk-Lerman, Beata Pawłowska, Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Krystyna Dzwonkowska-Godula, Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Izabela Ślęzak-Niedbalska

2020 – Marcin Gońda Uniwersytet Łódzki), Markieta Domecka (Katholieke Universiteit Leuven), Kamil Łuczaj (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie), Edyta Januszewska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), Marek Pawlak (Uniwersytet Jagielloński), Izabella Main (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Michał Szypniewski (Uniwersytet Gdański), Adam Mrozowicki (Uniwersytet Wrocławski), Mateusz Karolak (Uniwersytet Wrocławski), Wiktor Widera (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Jacek Kubera (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Grażyna Romańczuk-Woroniecka (ISNS Uniwersytet Warszawski)

2021 -Bogusław Bakuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Paweł Fiktus (Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu), Anna Horniatko-Szumiłowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Antonina Kozyrska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Yevhen Mahda (Instytut Polityki Światowej w Kijowie), Mateusz Piątkowski (Uniwersytet Łódzki), Oleksii Polegkyi (Centrum Dyplomacji Publicznej w Kijowie), Yana Prymachenko (Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy), Andrzej Szabaciuk (Instytut Europy Środkowej w Lublinie), Ihor Todorov (Użhorodzki Uniwersytet Narodowy), Marek Wasiński (Uniwersytet Łódzki), Agata Włodarska-Frykowska (Uniwersytet Łódzki)

Kontakt:

Władza Sądzenia

Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
90-214 Łódź
e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
tel.: +48 42 635 55 33
ISSN 2300-1690

Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna

Czasopismo jest indeksowane przez następujące serwisy: European Reference Index for the Humanities, Directory of Open Access Journals, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Index Copernicus International, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, BazHum

Zgodnie z nowym wykazem czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.) czasopismo „Władza Sądzenia” uzyskało 40 punktów link