Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Nowa władza komunikacji: technologia, algorytmy, aktorzy nie-ludzcy

Nowa władza komunikacji. Aktorzy, przestrzenie, techniki

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów naukowych do numeru 1/2024 „Władzy Sądzenia” zajmującego się następującym polem problemowym: „Nowa władza komunikacji: technologia, algorytmy, aktorzy nie-ludzcy”. Redaktorkami są dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW oraz dr Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ).

Przygotowywany tom inspirowany jest wystąpieniami podczas konferencji naukowej „Nowa władza komunikacji. Aktorzy, przestrzenie, techniki”, która odbyła się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21-22 września 2023 roku.

Przygotowywany numer poświęcony będzie warunkom i wymiarom władzy komunikacji wyznaczanym przez technologię, algorytmy, generatywną sztuczną inteligencję i udział nie-ludzkich aktorów w procesie komunikowania. Czekamy zarówno na teksty teoretyczne, jak i empiryczne (lub łączące oba wymiary refleksji). Interesuje nas problem socjo- i ontogenezy nowych technologii komunikowania oraz jego filozoficzne konteksty. Zależy nam tak także na artykułach pokazujących, co musi zostać wzięte pod uwagę w refleksji nad komunikowaniem w usieciowionym świecie, w którym wyznaczanie granic między gatunkami (zarówno podmiotów, jak i tekstów), wartościami oraz rzeczywistościami staje się nowym wyzwaniem, wymagającym refleksji teoretycznej i metodologicznej. Wśród zagadnień, którym mogłyby być poświęcone kierowane do tego numery teksty, są następujące kwestie (nie jest to lista zamknięta):

Czekamy na artykuły liczące 40-60 tys. znaków. Uprzejmie prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcji na temat przygotowania tekstu.

Wszystkie artykuły zostaną ocenione przez recenzentów z odpowiednimi kompetencjami w danej dziedzinie, aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Ważne terminy:

31.01.2024 – przesłanie tekstu na adresy mailowe redaktorek zeszytu (m.nowicka_franczak@uni.lodz.pl; agnieszka_kampka@sggw.edu.pl) i redakcji „Władzy Sądzenia”: wladzasadzenia@gmail.com
Czerwiec 2024 – planowana data publikacji

Licząc na Państwa zainteresowanie tematem planowanego numeru, zachęcamy do przesyłania artykułów dotyczących tej aktualnej problematyki, będącej wyzwaniem dla nauk społecznych i pokrewnych oraz impulsem do dyskusji nad ich przyszłymi kierunkami rozwoju.

Z pozdrowieniami
dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW
dr Magdalena Nowicka-Franczak (UŁ)