Trzydziestolecie rozpadu Związku Sowieckiego (1991–2021). Desowietyzacja – dekolonizacja – emancypacja

Szalenie miło nam zaprezentować XX numer „Władzy Sądzenia” Trzydziestolecie rozpadu Związku Sowieckiego (1991–2021). Desowietyzacja – dekolonizacja – emancypacja. Jesteśmy przekonani, że tom pod redakcją Barbary Jundo-Kaliszewskiej i Tomasza Lachowskiego znajdzie wielu czytelników i czytelniczek z uwagi na szerokie spektrum podjętych i opracowanych zagadnień.

Wstępem do numeru jest dyskusja O 30. rocznicy rozpadu Związku Sowieckiego, procesach desowietyzacji/dekomunizacji oraz kształtowania się nowej tożsamości narodowej i politycznej państw zdobywających (Ukraina, Białoruś) lub odzyskujących niepodległość (państwa bałtyckie) na gruzach dawnego imperium, a także o ich współczesnych relacjach z Rosją z udziałem prof. Andrzeja Pukszto, dr. hab. Michała Słowikowskiego, dr Sandry Užule-Fons, dr Agaty Włodarskiej-Frykowskiej oraz dr. Stanisława Żelichowskiego.

W numerze znajdziecie artykuły:

Roman Serbyn Wkład Rafała Lemkina we wszechstronne zrozumienie ludobójstwa Ukraińców w Związku Sowieckim

Gennadi Pobereƶny Totalitarno-kolonialny wymiar sowieckiego ludobójstwa narodu ukraińskiego w świetle myśli Rafała Lemkina. Analiza politologiczna

Tetiana Mychajłowa (Tetiana Mykhailova) „Już zapomniano, czym jest życie i czym jest świat, czym jesteś ty”. Problem tożsamości narodowej w sowieckiej Ukrainie – kilka uwag do tomiku Wasyla Stusa Wesoły cmentarz

Ihar Melnikau (Игорь МельнИков) «Отторженное возвратих». Влияние российской пропаганды на формирование исторического нарратива в современной Беларуси и национального самосознания белорусского общества

Barbara Jundo-Kaliszewska, Tomasz Lachowski Odzyskanie niepodległości przez państwa bałtyckie w świetle procesu rozpadu ZSRS oraz następcze rozliczenie okresu sowieckiej okupacji. Wybrane aspekty natury prawnej i politycznej

Aleksandra Kuczyńska-Zonik Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich

Agata Kleczkowska Memorandum Budapesztańskie – umowa międzynarodowa czy niewiążące porozumienie?

Ponadto znajdziecie recenzje książek Gorbaczow. Pieriestrojka i rozpad imperium Alicji Stępień-Kuczyńskiej oraz Operacje rozminowania. W stronę historii mołdawskiego parlamentaryzmu 1989–1998 Piotra Szornikowa.

Zwieńczeniem tomu jest fotogaleria z trzech niezwykle ważnych momentów społeczno-politycznych, które zmieniły i wciąż zmieniają przestrzeń post-sowiecką. Autorami zdjęć z Wilna 1991, Kijowa 2013–2014 oraz Mińska 2020 są odpowiednio Piotr Hlebowicz, Wojciech Jankowski, Tomasz Grzywaczewski.

Redaktorom oraz Autorkom i Autorom serdecznie dziękujemy za czas i pracę nad numerem poświęconym trzem dekadom zmian u naszych sąsiadów.