Tematy trudne. Sytuacje badawcze.

Polecamy ciekawą publikację dotyczą problemów metodologicznych w naukach społecznych.

Książka Tematy trudne. Sytuacje badawcze pod redakcją Ingi B. Kuźmy zawiera dziewięć tekstów przedstawicieli antropologii kulturowej, socjologii, pedagogiki, historii oraz psychologii klinicznej. Zbudowanie zespołu złożonego z reprezentantów tych dyscyplin było możliwe dzięki temu, że wszyscy oni pracują metodami jakościowymi. Wychodzą od swoich doświadczeń badawczych, koncentrując się wokół jednego zagadnienia, tytułowych „tematów trudnych”, które połączyło wszystkich na różnych etapach ich pracy (z opisu książki ze strony Wydawnictwa UŁ).

okładka tematy trudne

Książkę można kupić wksięgarni internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.