„Spiskowe narracje i metanarracje” Franciszka Czecha

Polecamy Waszej uwadze książkę naszego autora i dyskutanta Franciszka Czecha zatytułowaną Spiskowe narracje i metanarracje. W ostatnim numerze Władzy Sądzenia publikowaliśmy recenzję opracowanej przez Franka antologii tekstów Struktura teorii spiskowych. Obydwa wydawnictwa są efektem pracy badawczej prowadzonej w ramach projektu „Socjologiczna analiza teorii spiskowych i kultury konspiracyjnej” w latach 2010-2014.czech_spiskowe_mala