O przygodności religii w postsekularnym świecie. Nowy numer Władzy Sądzenia wraz z końcem lutego!

Spóźnieni, ale ukontentowani zawartością najbliższego, szóstego numeru „Władzy Sądzenia” pod redakcją Radka Tyrały, Łukasza Kutyło i Barbary Ober-Domagalskiej, chcielibyśmy podzielić się jego strukturą. Za zwłokę w publikacji przepraszamy. Pozostajemy z nadzieją, że rozważania, artykuły i recenzje uczynią jej zadość. Tym bardziej, że od strony wizualnej po raz kolejny czuwał nad nami Mariusz Libel, który zaproponował swoje prace/wariacje w temacie numeru. Całość prezentować się będzie wraz z końcem lutego jak poniżej:

Wstępniak

Stanowiska: O przygodności religii w postsekularnym świecie.
prof. Maria Libiszowska-Żółtkowska (UW)
prof. Stanisław Obirek (UW)
dr Radosław Tyrała (AGH)
dr Paweł Załęcki (UMK)
dr Katarzyna Zielińska (UJ).

Artykuły:
Józef Baniak, Religia i rola egzystencjalna w wyobrażeniach i krytycznej ocenie młodzieży licealnej i akademickiej w Polsce.
Janusz Mariański, Katolicyzm polski w procesie przemian.
Beata Pawłowska, „Polak – katolik” – słów kilka o religijności współczesnych Polaków.
Dmytro Myronovych, Narrativization of religious conversion experience in the environment of Evangelical Protestantism in Ukraine.
Katarzyna Sareło, Jesteśmy sami, nikt nas nie usprawiedliwi. (A)teizm oraz jego etyczne konsekwencje w myśli Martina Bubera, Emmanuela Lévinasa Jeana Paula Sartre’a.
Stanisław Kosmynka, Rozwój radykalizmu salafickiego w Katalonii w kontekście działalności Hizb ut-Tahrir i innych organizacji.

Fotogaleria „Homo (neo)religiosus”. Fotografie: Aleksandra Wysokińska

Recenzje:
Łukasz Kutyło „Kapitał duchowy i jego rola w przeobrażaniu kapitalizmu”. Recenzja książki pt. Spiritual Capital. Wealth We Can Live By, autorstwa Danah Zohar i Iana Marshalla (Bloomsbury 2004, London)”.
Barbara Ober-Domagalska „Polski katolicyzm według profesora Obirka”. Recenzja książki pt. Polak katolik?, autorstwa Stanisława Obirka (Wydawnictwo CiS 2015, Warszawa)”.

 

zdjęcie