O młodzieży. Spotkanie z Karoliną Messyasz, autorką książki „Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na
spotkanie z Karoliną Messyasz,
autorką książki
„Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym.
Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej”.

 

Dyskusja oscylować będzie wokół powiązanych ze sobą wątków:

  1. Miejsce i znaczenie młodzieży w późnej nowoczesności. Próba redefinicji.
  2. Współczesne młode pokolenia w kontekście procesu indywidualizacji.
  3. Młodzież jako aktor społeczny w oczach mediów i polityki.

Adresat spotkania – osoby pracujące z młodzieżą; społecznicy, dziennikarze.

Książka to studium podejmujące problematykę postrzegania udziału młodzieży we współczesnym świecie, ukazujące zarówno autopercepcję, jak i ogląd młodych ludzi przez przedstawicieli starszych generacji. Podstawowym źródłem wiedzy Autorka uczyniła debaty prasowe dotyczące młodzieży,pokoleniowości, misji młodych pokoleń; podejmujące problemy egzystencjalne, sposoby widzenia świata i porządku społecznego młodych ludzi żyjących we współczesnej Polsce. W kontekście przeobrażeń transformacyjnych, książka prezentuje oceny zmieniającego się świata społecznego i zaangażowania młodych ludzi. Układają się one w pokoleniowe obrazy, które prowadzą od ideowego do pragmatycznego zaangażowania, od troski o rzeczywistość społeczną do troski o siebie.

Spotkanie poprowadzi dr Marcin Kotras

Data i miejsce

14 listopada 2013 r. (czwartek), godz. 18:00
Księgarnia PWN
ul. Więckowskiego 13
Łódź

Wstęp wolny

Więcej o książce na stronie

Profil wydarzenia na facebooku Uniwersytetu Łódzkiego