Łódzkie Spotkania Wschodnie: Transformacje społeczne i ekonomiczne Europy Środkowo-Wschodniej

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA

Łódzkie Spotkania Wschodnie: Transformacje społeczne i ekonomiczne Europy Środkowo-Wschodniej

Termin: 27-28 września 2018r.

Miejsce: Łódź, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, ul. P.O.W. 3/5

Organizatorzy: Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ, Towarzystwo Polityki Wschodniej im. Jerzego Giedroycia

Partnerzy: Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana, Ośrodek Badań im. Thomasa Jeffersona (Tbilisi, Gruzja), „PORUCH” – ukraińska organizacja pozarządowa

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Alicja Łaska-Formejster (przewodnicząca konferencji, Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)

Agnieszka Romaszewska-Guzy (prezes Biełsat TV, prezes Towarzystwa Polityki Wschodniej im. Jerzego Giedroycia)

Janusz Wdzięczak (Towarzystwo Polityki Wschodniej im. Jerzego Giedroycia)

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

Prof. dr hab. Paweł Starosta (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Zdzisława Janowska (Uniwersytet Łódzki)

Prof. dr hab. Jolanta Kopka (Społeczna Akademia Nauk)

Prof. Oleksandr Potii (Charkowski Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Karazina)

Prof. Tornike Shurgulaia (Ośrodek Badań im. Thomasa Jeffersona w Tbilisi)

Dr Łukasz Jasina (Ośrodek Studiów Wschodnich)

 

CELE KONFERENCJI:

Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że Europa Środkowo-Wschodnia, doświadczona
w przeszłości przez wojny i systemy totalitarne, będzie w coraz większym stopniu przekształcać się
w miejsce stabilne pod względem politycznym i gospodarczym, a kraje tworzące ten region, wzorując się na rozwiązaniach wypracowanych na Zachodzie kontynentu, dołączą do grupy państw rozwiniętych, stanowiących pewną inspirację dla reszty świata. Mimo, że ta wizja nie została jeszcze przekreślona czy też podważona, to jednak Europą Środkowo-Wschodnią wstrząsnęły pewne wydarzenia i zjawiska społeczne, ostatecznie wytrącając wszystkich z przekonania o końcu historii w tej części świata, czy też o podążaniu przez kraje regionu wygodną autostradą do dobrobytu i wolności. Wydarzenia takie, jak Rewolucja Godności czy wojna w Donbasie z jednej strony, z drugiej zaś zwycięski pochód przez region konserwatystów, często niechętnie nastawionych do tego, co ma miejsce na Zachodzie, sprawiają, że konieczne wydaje się postawienie pewnych pytań, zwłaszcza tych, które odnoszą się do zmian, transformacji politycznych i ekonomicznych, jakich doświadczała Europa Środkowo-Wschodnia wraz z upadkiem komunizmu. Czy zatem obserwujemy dzisiaj zniechęcenie przyjętymi wówczas rozwiązaniami, ustalonymi regułami gry? Czy wypracowane wtedy i realizowane propozycje rzeczywiście okazały się tak nieskuteczne? Czy alternatywne wobec nich rozwiązania zaprowadziłyby nas gdzieś indziej? Jeśli celem owych zmian było przezwyciężenie cechującego region zacofania, to czy właściwie zdefiniowano przeszkody utrudniające rozwój społeczny i ekonomiczny? A może mamy dziś do czynienia z buntem tych, których wówczas pominięto i wykluczono z korzyści, jakie transformacjom w tej części świata towarzyszyły? Albo z kryzysem elit, niezdolnych obecnie do wypracowania nowych projektów czy sformułowania nowych celów?

Na pytania te będziemy chcieli odpowiedzieć podczas organizowanej przez nas konferencji. Na wstępie zastanowimy się, czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej rzeczywiście cechuje dziś pewna wspólnota doświadczeń, a także, czy wydarzenia, jakie mają obecnie tutaj miejsce stanowią punkt wyjścia do większych przeobrażeń politycznych, społecznych i ekonomicznych w regionie? Przekonani jesteśmy co do tego, a pogląd ten na pewno będzie nam towarzyszył podczas obrad, że wizja Europy Środkowo-Wschodniej jako nudnego, nieco sennego regionu, w którym nic się już nie wydarzy, nie jest dziś zgodna z prawdą. Zapraszamy zatem do udziału w konferencji i dyskusji nad tym, co dzieje się obecnie w tej części świata.

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

 • przemiany polityczne i ekonomiczne w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnim ćwierćwieczu
 • różne modele transformacji ustrojowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich ocena
 • kryzys demokracji liberalnej i wolnego rynku w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • próby wypracowania nowych projektów politycznych i ekonomicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • przemiany tożsamościowe zachodzące w krajach regionu
 • genderowy wymiar przemian zachodzących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
 • narodowe polityki tożsamościowe a szanse i kierunku rozwoju politycznego Unii Europejskiej
 • dyskursywne i pozadyskursywne oblicza podstawowych problemów Unii Europejskiej
 • aksjologia projektu politycznego Unii Europejskiej a narodowe systemy wartości

 

WAŻNE TERMINY:

 • Rejestracja i przesyłanie abstraktów: 15.07.2018
 • Kwalifikacja referatu do prezentacji podczas konferencji: 31.07.2018
 • Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 31.08.2018
 • Ogłoszenie programu konferencji: 1.09.2018
 • Przesłanie tekstu zgodnego z wymaganiami redakcyjnymi: 15.10.2018

 

OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata w wysokości 300 PLN obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, posiłki (lunch, przerwy kawowe).

 

PUBLIKACJA:

Artykuł, odzwierciedlający to, co zostało przedstawione przez autora w trakcie wystąpienia podczas konferencji, zostanie opublikowane w piśmie „Folia Sociologica” bądź we „Władzy Sądzenia”, pod warunkiem, że: (1) autor bezpośrednio uczestniczył w samej konferencji (był na niej obecny);
(2) artykuł przejdzie przez proces recenzji.

 

KONTAKT:

Email: conference.lodz@gmail.com

Telefon: (+48) 42 635 55 31 lub (+48) 665 086 230

Adres: 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905r. nr 41 (z dopiskiem: „Łódzkie Spotkania Wschodnie”).

 

spotkania wschodnie plakat