Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

Społeczne i prawne wyzwania zrównoważonego rozwoju

Szanowni Autorzy,

Z przyjemnością zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów naukowych na temat „Społeczne i prawne wyzwania zrównoważonego rozwoju” do specjalnego numeru czasopisma „Władza Sądzenia”, którego redaktorami są dr Łukasz Kozar i dr inż. Adam Sulich, prof. UEW.

Tematyka tego numeru poświęcona będzie analizie kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, zarówno z perspektywy społecznej, jak i prawno-ekonomicznej. Chcemy zgłębić zagadnienia dotyczące roli wymiaru społecznego i prawnego w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań związanych z tworzeniem efektywnych i skutecznych mechanizmów zarządzania na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

Nasz zespół redakcyjny żywi przekonanie, że Państwa badania i wnioski mogą wpłynąć na rozwój teorii i praktyki w tym obszarze, dlatego zachęcamy do przesyłania swoich oryginalnych badań, analiz przypadków, recenzji literatury oraz innych materiałów, które odzwierciedlają Państwa badania i doświadczenia związane z tematem numeru.

Termin nadsyłania artykułów upływa dnia 30.09.2023 r. Prosimy o przestrzeganie wytycznych redakcyjnych dostępnych na stronie czasopisma „Władza Sądzenia”. Wszystkie artykuły zostaną ocenione przez recenzentów z odpowiednimi kompetencjami w danej dziedzinie, aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Z góry dziękujemy za Państwa wkład i udział w tworzeniu tego ważnego numeru czasopisma.

Liczymy na ciekawe i wartościowe teksty, które wzbogacą debatę nad społecznymi oraz prawnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.

Z poważaniem,
Dr inż. Łukasz Kozar – Uniwersytet Łódzki
Dr inż. Adam Sulich, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Dr Łukasz Kozar – adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi badania związane przede wszystkim z problematyką zielonych miejsc pracy, zielonego samozatrudnienia, zielonych przedsiębiorstw społecznych oraz zielonego zarządzania zasobami ludzkimi. Autor licznych artykułów naukowych oraz monografii obejmujących problematykę zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku otrzymał nagrodę Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk za autorstwo książki Zielone miejsca pracy. Uwarunkowania – identyfikacja – oddziaływanie na lokalny rynek pracy (uznana została za najlepszą pracę naukową z obszaru pracy i polityki społecznej opublikowaną w 2019 r.).

Dr inż. Adam Sulich, prof. UEW – pracuje w Katedrze Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jest także badaczem-wizytującym w Schulich School of Business na Uniwersytecie York w Toronto (Kanada). Jego główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę zapewnienia zrównoważonego rozwoju oraz efektywności działania przedsiębiorstw w niezwykle złożonych i dynamicznych warunkach środowiska. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zielone miejsca pracy, zrównoważone strategiczne zarządzanie, zieloną ekonomię, gospodarkę o obiegu zamkniętym, relacje sieciowe, ekosystemy biznesowe i zrównoważony rozwój. Adam Sulich swoje doświadczenia naukowe poszerzał podczas programów wymiany Erasmus+ na Vrije Universiteit Brussels (Belgia) oraz na VSB- Technical University Ostrava (Czechy). W obszarze biznesu specjalizuje się przede wszystkim w analizach strategicznych, w tym w wycenie aktywów niematerialnych, raportowaniu ESG i ocenie zielonych miejsc pracy. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych i raportów biznesowych dotyczących analizy strategicznej i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.