Okładka nowego numeru

ISSN: 2300-1690

Władza Sądzenia – logo

In current issue

 • Sustainable development and the health care system in Poland – an outline of the problem

  Izabela Kapera

  One of the goals of sustainable development specified in the 2030 Agenda for Sustainable Development is to ensure “healthy lives and promote well-being for all at all ages health”. And while great progress has been made in recent years in improving people’s health situation, inequalities in access to health care still exist. The goal of reducing inequalities in access to health care is not easy to achieve, which is also evident in Poland, where, as in many other European countries, the health care system is under pressure due to rising costs and demand for services from an aging population. …

  Pobierz PDF ↓

 • Greenwashing in the context of sustainable development and sustainable consumer choices

  Monika Wodnicka

  The article aims to analyse the current debate in the literature regarding the occurrence of the so-called ‘greenwashing’ phenomenon and its significance in the context of sustainable development. The main focus is on presenting the definition as well as the features and forms of this phenomenon, and on showing examples of greenwashing in economic practice based on desk research. Data from the author’s own research were also used to illustrate consumers’ opinions on greenwashing and its consequences in the context of their purchasing choices.

  Pobierz PDF ↓

 • Emission performance assessment of passenger car engines: A comparative analysis

  Sebastian Szymon Grzesiak

  The automotive market is constantly developing and employing innovative technologies. The new trend of electromobility affects the whole world and is part of the transformation of the economy. Also, the European Union takes significant steps to support the development of the electric sector of the automotive market. This is confirmed by the signed declaration in Glasgow, which leads towards a ban on the sale of cars with combustion engines by 2035. Due to the initiatives taken by international institutions to green all processes in the economy and the defined legal framework, these activities …

  Pobierz PDF ↓

 • Green public procurement and sustainable development: the case of social welfare centres from the Łódź Province in Poland

  Cezary Szydłowski

  The aim of the article is to discuss the issue of green public procurement in the context of public contract award procedures applied by social welfare centres from the Łódź Province (voivodeship) in Poland. The topic is set against the backdrop of the existing theories of green public procurement, a circular economy and sustainable development. The author applies the case study method, analytical methods, inference-based methods, source document study and literature review. The author explores the hypothesis that social welfare centres in the Łódź Province are reluctant to apply the green …

  Pobierz PDF ↓

 • Skoncentrowana na ludziach transformacja miast w kierunku inteligentnego zrównoważonego rozwoju

  Aldona Podgórniak-Krzykacz, Justyna Przywojska

  Artykuł koncentruje uwagę na tranzycji miast do zrównoważonego rozwoju, napędzanej technologicznie. Jego celem jest wskazanie istoty bliźniaczej transformacji miast i podejścia do projektowania zrównoważonych miast inteligentnych skoncentrowanego na ludziach na przykładzie wybranych projektów. W artykule przeprowadzono analizę projektów zrealizowanych w Kłodzku, Żurominie i Zduńskiej Woli, sfinansowanych ze środków konkursu skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone przez mieszkańców. W projektach wyraźnie zarysowują się i …

  Pobierz PDF ↓

 • Bank Gospodarstwa Krajowego a kwestia wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju

  Kamil Borowski

  Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju ( Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych (United Nations, 2015) to program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. Model ten zakłada uwzględnianie wielu aspektów życia. Zwraca uwagę na wielkość produkcji i konsumpcji, kwestie środowiskowe i społeczne. W artykule podjęta została problematyka wpływu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju. Głównym celem była …

  Pobierz PDF ↓

 • Instytucje hybrydowe: próba wyodrębnienia w oparciu o wybrane przykłady ze świata kultury i gospodarki

  Janusz Wdzięczak

  Celem eseju jest próba zdefiniowania nowego pojęcia instytucji hybrydowych. W tym celu autor dokonuje krótkiego przeglądu podstawowych pojęć, a następnie pokazuje przykłady „zgniłego kompromisu” pomiędzy porządkiem wolnorynkowym a porządkiem o charakterze etatystycznym. Autor przytacza przykłady rzeczywistości ekonomicznej, które są egzemplifikacją instytucji hybrydowych, będących reliktem transformacji gospodarczej. Odnosi swoje obserwacje do wybranych teorii ekonomicznych, wskazując na konieczność utworzenia nowego pojęcia. Tekst ma charakter wstępny i programowy.

  Pobierz PDF ↓

 • Obcowanie z przyrodą jako lekcja zrównoważonego rozwoju

  Tomasz Zema

  Współczesna dyskusja o zrównoważonym rozwoju często prowadzona jest w języku statystyk, regulacji i technologii. Jednak wielu z nas zapomina, że fundamentem każdej debaty o zrównoważonym rozwoju powinien być bezpośredni kontakt z przyrodą. To właśnie w bezpośrednim doświadczeniu natury leży najważniejsza lekcja o tym, jak powinniśmy kształtować naszą przyszłość. Zrównoważony rozwój to idea, która zakłada taką drogę rozwoju społecznego i gospodarczego, która nie ogranicza możliwości przyszłych pokoleń (Sulich i Zema, 2018). Zrównoważony rozwój polega na znajdowaniu takich rozwiązań …

  Pobierz PDF ↓

 • Computer Science for Green Technologies and Sustainable Development: Invited session Report at KES 2023

  Tomasz Zema

  This report provides an overview of the Invited Session titled "Computer Science for Green Technologies and Sustainable Development", held during the 27th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems from September 6–8, 2023, in Athens, Greece. The session was co-chaired by Adam Sulich and Tomasz Zema, with additional organizational support from Letycja Sołoducho-Pelc. The session requirement was attendance by participants in person. The purpose of this report is to summarize the papers presented and the discussions that took place within …

  Pobierz PDF ↓

Fotoesej: Malarstwo w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju

Krzysztof Grabara

Uważam, że malarstwo jest nieodłączną częścią mojego życia i mojej samoświadomości, odkrywanej od 2019 roku. W mojej twórczości malarstwo stanowi kluczowy element w zrozumieniu świata oraz siebie samego. Uważam też, że nieperfekcyjność, którą można dostrzec w sztuce, jest odzwierciedleniem ludzkiej natury. Pokazuje to, że dążenie do perfekcji często wynika z narzuconych oczekiwań, a nie z prawdziwej esencji bytu. Postrzegam malarstwo nie tylko jako formę ekspresji artystycznej. W moich doświadczeniach i praktykach malarskich dostrzegam, że akt tworzenia ma także głęboką moc leczniczą, zarówno …

Pobierz PDF ↓