Drugi numer „Władzy sądzenia” z końcem lutego 2014

W ostatnich dniach lutego pojawi się drugi numer Władzy sądzenia. Poniżej prezentujemy jego spis treści.

Oprócz interesujących i, miejmy nadzieję, wywołujących polemikę artykułów, znajdziecie w nim zdjęcia prac twórców street artu z Berlina, Nowego Jorku oraz Paryża autorstwa Tomasza Ferenca z komentarzem Marcina Kotrasa.

Artykuły:

  1. Krzysztof Nawratek, Przestrzeń, Miejsce, Terytorium: Carl Schmitt i miasto post-neoliberalne 
  2. Borys Martela, Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy
  3. Inga Kuźma, Łodzianki a Rewolucja 1905 r. – migawki z naukowego archiwum etnograficznego
  4. Wojciech Woźniak, Nierówności w publicznej debacie. Zmierzch neoliberalnej mitologii?
  5. Marcin Pierzchała, Eurabia – mity na temat przyszłości społeczności muzułmańskich w Europie Zachodniej
  6. Monika Żak, Występowanie konfliktów w relacji: przełożony – podwładny w opinii funkcjonariuszy Policji
  7. Jerzy Pawlik, Cnota nieautentyczności w „Przypadku Pekosińskiego”

Recenzje

  1. Iza Desperak, Teorie wywrotowe. Recenzja książki Teorie Wywrotowe.  Antologia przekładów, (2012), Agnieszka Gajewska (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
  2. Konrad Kubala, Dlaczego powinniśmy czytać Sloterdijka, czyli o wciąż niespełnionej obietnicy socjologii. Recenzje książek Petera Sloterdijka: Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011; Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011; Pogarda mas, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2012.
  3. Ewelina Dzikowska, Ewelina Sudra, New Populism! – Przemiany polskiego populizmu. Recenzja książki Pawła Przyłęckiego: Populizm w polskiej polityce. Analiza dyskursu polityki, Wydawnictwo Sejmowe, 2012.