Artysta jako obcy


Polecamy książkę Tomasza Ferenca „Artysta jako obcy. Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji”.