Młodzież szkolna wobec etyki pracy…

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się książka naszej koleżanki Basi Ober-Domagalskiej, będąca owocem wieloletniej pracy nad rozprawą doktorską. Zapraszamy do lektury.

Z Zakończenia…

W tym miejscu chciałabym przypomnieć, jakie sobie postawiłam cele, gdy rozpoczęłam pracę nad tym tematem. Chciałam zbadać postawy i opinie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Polsce i Norwegii na temat pracy zawodowej i jej otoczenia instytucjonalnego. Chciałam dociec, czy i jakie znaczenie w formułowaniu oczekiwań i postaw młodzieży mają płeć, narodowość, wyznanie, zaangażowanie religijne i wcześniejsze doświadczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej, tzn. zmienne, które w oparciu o dokonane wszechstronne analizy mogą mieć znaczący wpływ na formułowane oczekiwania i postawy młodzieży. W wyniku przeprowadzonych przeze mnie badań można stwierdzić, że generalnie młodzież deklaruje wysokie standardy działania w pracy, którą kiedyś podejmie. Dziewczęta deklarują również bardziej etyczne postawy na przyszłość i wyższe oczekiwania wobec przyszłej firmy.