Zaproszenie do grup tematycznych w ramach XV zjazdu PTS

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w obradach grup tematycznych prowadzonych przez pracowników Katedry Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ podczas XV Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego „Co po kryzysie?” (Szczecin 11-14 września 2013).

Zgłoszenie udziału prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów grup do 20 lutego br. na poniższe adresy mailowe:

Grupa tematyczna nr 30:

Kryzys moralny czy transformacja wartości?

Organizatorzy:

prof. Danuta Walczak-Duraj (UŁ) [dduraj@uni.lodz.pl; duraj.danuta@wp.pl]

prof. Janusz Mariański (KUL) [januszm@kul.pl]

 

Grupa tematyczna nr 51:

Polityka, ekonomia, ideologia. Oblicza władzy w refleksyjnej nowoczesności.

Organizator:

dr Konrad Kubala (UŁ) [suspenso@o2.pl]

 

Grupa tematyczna nr 70:

Socjologia polityki – miedzy teorią a metodą. Stan obecny i perspektywy.

Organizator:

dr Karolina Messyasz (UŁ) [karolina.messyasz@gmail.com]

 

Zgłoszenie referatu powinno zawierać:

  • tytuł w języku pokskim i angielskim
  • streszczenie proponowanego wystąpienia (ok. 400 słów)
  • afiliację autora, stopień (tytuł) naukowy
  • dane kontaktowe (adres mailowy, telefon)

 

Szczegółowy opis zakresów tematycznych poszczególnych grup na zjeździe można znaleźć na stronie zjazdowej.