XXI numer Władzy Sądzenia. Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna

Zmęczeni przesuwającym się pandemicznym horyzontem próbujemy podsumowań. Z zewnątrz i od środka.

Serdecznie dziękujemy Redaktorkom, wszystkim Autorkom i Autorom artykułów i fotografii. Zapraszamy do lektury XXI numeru Władzy Sądzenia „Codzienność zdrowotna podczas pandemii COVID-19. Perspektywa społeczna” https://wladzasadzenia.pl/nr/21-2021/

Słowo wstępne Alicja Łaska-Formejster, Małgorzata Synowiec-Piłat

Learning global solidarity in the Covid-19 pandemic? Christoph Rehmann-Sutter

The Failure of Schools under Covid-19 Policies in Germany – what it means and how it could happen. A social-hermeneutical ethics perspective Ole Döring

The Power of Judgement regarding Covid-19 policies or practices. A reflection from New Zealand Ben Gray

Niewidzialne miejsca. Fotogaleria Marek Domański

Społeczeństwo ryzyka i zdrowotne implikacje pierwszej fali epidemii COVID-19 w Polsce – wyzwania dla socjologii i promocji zdrowia Anna Dudkowski-Sadowska

Wybrane aspekty społecznego i zdrowotnego funkcjonowania osób 55+ w pandemii COVID-19 Agnieszka Pawlak-Kałuzińska, Paweł Przyłęcki, Magdalena Wieczorkowska

Praca zdalna a zdrowie w czasach pandemii na przykładzie podmiotów procesu edukacji Natalia Głódź, Małgorzata H. Herudzińska

Zmiany zachowań żywieniowych i wybranych zachowań zdrowotnych w okresie lockdownu podczas pandemii SARS CoV-19 Anna Przeliorz-Pyszczek

Czekając na… Fotogaleria Bartosz Fatek

„Tożsamościowo mocni” i „zakorzenieni” – elektorat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Kotras