Trzeci numer „Władzy sądzenia”!

Z przyjemnością prezentujemy trzeci numer „Władzy sądzenia”. Nie dotrzymaliśmy co prawda terminów, ale chcielibyśmy wierzyć, że nie zawodzimy oczekiwań. Ponieważ wraz z odsłoną nowego numeru prezentujemy też nową stronę, winniśmy szczególne podziękowania współautorom tego przedsięwzięcia.

Za efekt finalny dziękujemy Profesorowi Markowi Domańskiemu oraz studentom pracującym pod jego czujnym okiem. Wszystkie zdjęcia powstały w Pracowni Fotografii II na Wydziale Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi. W tle strony FB wykorzystaliśmy zdjęcie z okładki „WS” autorstwa Klaudyny Hady.

Okładka Władzy 3

Ponadto dziękujemy Basi Fronczkowskiej, naszej czuj czuj czuwaj języka polskiego oraz Piotrkowi Świderkowi, Ostatecznemu Duchowi Layoutu i nie tylko! Osobne podziękowania składamy Tomkowi Ferencowi, który pobudza naszą estetyczną wyobraźnię. Ponadto, kłaniamy się Autorkom i Autorom. Bez nich pozostają jedynie plany wydawnicze. Zapraszamy do środka.

Jeśli zauważacie Państwo nieprawidłowości w obrazie strony prosimy użyć klawisza F5 dla odświeżenia widoku. Niekiedy trzeba tę operację powtórzyć dwa-trzy razy.