Szósty numer Władzy Sądzenia już w sieci! O przygodności religii w postsekularnym świecie

Pisanie o duchowej kondycji współczesnego człowieka i o postsekularnym charakterze dzisiejszego świata warto rozpocząć od banalnej konstatacji. Święty kosmos się rozpadł, nadmienia we wstępie do najnowszego numeru „Władzy Sądzenia” Łukasz Kutyło.

Ta sytuacja chaosu, wielości zjawisk składających się na współczesny świat wiary i niewiary, wydaje się szczególnie interesująca dla badaczy społecznych. W numerze, który udało nam się opracować, prezentujemy krótsze i dłuższe wypowiedzi dotyczące tej problematyki. Chcielibyśmy podziękować Autorom i Ekspertom, bez których przedstawienie tej różnorodności zjawisk religijnych nie byłoby możliwe, oraz Recenzentom, którzy życzliwie ofiarowali nam swoją pomoc. Osobne podziękowania należą się Mariuszowi Liblowi i Oli Wysokińskiej za uświetnienie naszego numeru grafikami i zdjęciami.

Jak zwykle specjalne ukłony dla Piotrka Świderka za cichą pracę przy składaniu numeru. Jej efekt nieodmiennie nas cieszy.

Będziemy wdzięczni, jeśli pomożecie nam w udostępnianiu informacji o efekcie pracy wszystkich Autorów, który Wam przedstawiamy: O przygodności religii w postsekularnym świecie
zdjęcie