Show me your wings! Tomasz Ferenc i Mariusz Libel – Redaktorzy graficzni „Władzy Sądzenia”

W związku z nieocenionym dopingiem i pomocą Tomasza Ferenca przy pracy nad rzeczywistą interdyscyplinarnością Władzy Sądzenia oraz wskutek nieustannego zwrotu w kierunku „wizualności” czasopisma, mamy przyjemność wyodrębnienia funkcji redaktorów graficznych (a w przyszłości zapewne również redaktorek). Niech będzie to zapowiedzią coraz ciekawszych opracowań kolejnych numerów w tym obszarze.

Z nie mniejszym entuzjazmem i przyjemnością informujemy, że do zespołu redakcyjnego dołączył Mariusz Libel, którego obecność potwierdza kluczową regułę Mistrza Yody – bez względu na okoliczności, trzeba TO robić, nie zaś tylko próbować. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W bliskiej przyszłości możecie spodziewać się wyostrzenia redakcyjnego zmysłu krytycznego.

Punkty? By the way… Będą, ale da się TO robić dobrze, bez gorączki parametryzacji. W to wierzymy i przy tym pozostajemy.

Gdyby więc teraz ktoś zakrzyknął show me your wings!, to proszę bardzo:

Tomasz Ferenc (ur. 1973) pracuje w  Katedrze Socjologii Sztuki UŁ, wykłada w PWSFTviT. Jego zainteresowania koncentrują się wokół kultury wizualnej, badań biograficznych oraz problematyki emigracyjnej. Autor książek: Fotografia. Dyletanci, amatorzy i artyści [2004], za którą otrzymał nagrodę im. Stanisława Ossowskiego, Artysta jako Obcy. Socjologiczne studium polskich artystów na emigracji [2012], Artysta jako Obcy. Fotografie [2014]. Redaktor kilku antologii poświęconych propagandzie wizualnej i fotografii, w tym min. wraz z Krzysztofem Olechnickim Obrazy w Sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu, [2008], z Kazimierzem Kowalewiczem Interpretując fotografię. Śladami Susan Sontag,[ 2009]. Uczestnik i kurator wystaw fotograficznych. Stypendysta fundacji tygodnia Polityka „Zostańcie z nami”. Uczestnik i współkoordynator interdyscyplinarnego projektu Architektura Przymusu.

Mariusz Libel (ur.1978) od wielu lat działa na polu sztuki w przestrzeni publicznej. W latach 1998-2011 wraz z Krzysztofem Sidorkiem tworzył legendarną grupę artystyczną Twożywo. Wspólnie wzięli udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Od 2011 roku realizuje projekty
indywidualne, takie jak murale, ilustracje, szablony, projekty internetowe, wydawnicze, plakaty. Reprezentuje urban art i dizajn zaangażowany łączący refleksję filozoficzną i krytyczny namysł nad współczesną rzeczywistoœścią społeczną. Obecnie działa indywidualnie tworząc projekty z pogranicza poezji konceptualnej i grafiki: grafikę użytkową, murale i akcje społeczno-artystyczne w przestrzeni miejskiej i wirtualnej. Jest laureatem Paszport „Polityki” (2006) w kategorii sztuki wizualne za „za sztukę łączącą w nowatorski sposób słowo z obrazem, za œśmiałe
wkraczanie ze swymi pracami tam, gdzie sztuka dotychczas nie docierała” oraz kilkukrotnym stypendystą Ministra Kultury oraz programu „Młoda Polska”. Większość jego prac możecie znaleźć na stronie Czyściec.
CZESNE