Reformacja i kształtowanie się systemu wartości współczesnego świata

Zaproszenie
Z okazji przypadającego na 2017 rok 500-lecia Reformacji,
Oddział Łódzki PTS zaprasza do wysłuchania dwugłosu pt.

„Reformacja i kształtowanie się systemu wartości współczesnego świata”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w dyskusji wokół dwóch wystąpień:

dr Barbara Ober-Domagalska
(Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)
„Religia a praca – ewolucja poglądów na temat etyki pracy
w chrześcijańskiej nauce społecznej”

dr Łukasz Kutyło
(Katedra Socjologii Polityki i Moralności UŁ)
„W poszukiwaniu : socjologizująca historia o tym, jak zimne i biedne kraje Europy Północnej stały się gospodarczymi i politycznymi potęgami”

Spotkanie poprowadzi dr Jakub Ryszard Stempień (Zakład Socjologii UMED).
Termin: 14.12.2017 (czwartek)
Godzina: 17:00
Miejsce: Sala E206, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ (II piętro, budynek E)

Spotkanie ma charakter otwarty.
Serdecznie zapraszamy!