Redakcja i Rada Naukowa

Redakcja

 • Redaktor naczelny: Konrad Kubala (od 2017 r.)
 • Redaktorzy prowadzący: Karolina Messyasz, Marcin Kotras
 • Redaktorzy tematyczni: Danuta Walczak-Duraj, Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
 • Redaktorzy graficzni: Tomasz Ferenc, Mariusz Libel
 • Redaktor językowy: Barbara Fronczkowska

Rada naukowa

 • Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Yali Cong, Peking University
 • Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen
 • Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY
 • Mikołaj Cześnik, Uniwersytet SWPS
 • Anna Horolets, Uniwersytet Gdański
 • Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Nawratek, University of Sheffield, UK
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, UK
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey
 • Volodymyr Satsyk, Kyiv National Economy University

Rada recenzentów

 • Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski
 • Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
 • Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
 • Mieczysław Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jolanta Grotowska-Leder, Uniwersytet Łódzki
 • Lesław H. Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Jolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Michalska-Żyła, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Przyłęcki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Rokicka, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Skorzycki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Uniwersytet Jagielloński
 • Maria Tyshchenko, Kyiv National Economy University
 • Witold Wrzesień, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

Recenzenci tomów w roku:

2012 – Jolanta Kopka, Michał Skorzycki, Paweł Przyłęcki

2013 – Ewa Migaczewska, Stanisław Kosmynka

2014 – Tomasz Krakowiak, Agnieszka Michalska Żyła; Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Michał Skorzycki, Wojciech Woźniak, Marian Niezgoda, Aldona Guzik, Piotr Chomczyński, Karol Franczak

2015 – Olga Nowaczyk, Małgorzata Burnecka, Joanna Tegnerowicz, Paweł Przyłęcki, Stanisław Kosmynka, Marta Petelewicz, Ewa Migaczewska, Iza Franckiewicz-Olczak, Justyna Nyćkowiak, Jolanta Kopka, Dominika Byczkowska, Radosław Kossakowski, Anna Kacperczyk, Piotr Forecki, Monika Ryszewska, Piotr Goldstein, Nadya Trach, Marcin Pierzchała, Aleksandra Leszczyńska, Łucja Kapralska, Łukasz Krzyżowski, Dariusz Wojakowski

Kontakt:

Władza sądzenia

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Łódź
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna
 • Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 2016: 60.36)
 • Czasopismo było po raz pierwszy oceniane przez MNiSW w roku 2015 i jest obecne w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015. Część B, przyznana liczba punktów: 4)