Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie

Restytuujemy się po ministerialnych zwrotach akcji prowadzących do ostatecznych wyników procedury parametryzacyjnej. Trochę to trwało, ale nie udałoby się bez starań Redaktorek, Redaktorów, Autorek i Autorów. Bardzo wszystkim dziękujemy za pracę w szczególnym trybie i warunkach. Publikujemy równolegle dwa numery. Jednym z nich jest tom pod redakcją Agnieszki Pawlak i Pawła Przyłęckiego „Problemy różnorodności i wielokulturowości w medycynie”. W numerze znajdziecie artykuły:

Zapraszamy do lektury.