Obserwatorium Polityczne

Obserwatorium Polityczne to w założeniu specjalistyczna pracownia naukowo-badawcza, mająca monitorować system polityki oraz sferę dyskursu i komunikacji politycznej na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym oraz międzynarodowym. W jego ramach chcemy inicjować i prowadzić projekty badawcze nad polem polityki oraz budować system informacji o współczesnych systemach politycznych i mechanizmach sprawowania władzy.

Socjologia polityki to dotychczas gałąź stosunkowo słabo eksploatowana na arenie nauk społecznych w Polsce, opierająca się w głównej mierze na badaniach ilościowych jak np. badania partycypacji, preferencji czy postaw i zachowań wyborczych. Najczęściej badania koncentrują się wokół wyborów politycznych. W dobie społeczeństwa późnego kapitalizmu dochodzi do zasadniczych zmian w kontekście sprawowania władzy, gdzie do opisu rzeczywistości politycznej nie wystarcza już klasyczny podział na rządzących i rządzonych. Obie z tych kategorii stają się płynne, podobnie jak elektoraty, które pod wpływem różnego rodzaju przekazów, w tym medialnych, zmieniają swoje preferencje. Masowy przepływ informacji, dokonujący się z udziałem mediów tradycyjnych (radio, prasa, telewizja) oraz mediów interaktywnych (internet: blogi, komunikatory, portale społecznościowe) powoduje jakościową i ilościową zmianę charakteru działalności politycznej, mobilizacji społecznej, nadawców i odbiorców komunikacji politycznej. Ponadto, obecnie nie ma możliwości osobistego, nie zapośredniczonego doświadczania pewnych zjawisk i procesów; wobec tego jesteśmy poniekąd skazani na ich medialne interpretacje wynikające z centralnego znaczenia mediów w symbolicznym kształtowaniu rzeczywistości społecznej. Media stanowiąc jedno z głównych źródeł informacji, nie tylko pokazują i opisują nam świat, ale również w pewien sposób go kreują, hierarchizują oraz podpowiadają interpretacje bieżących wydarzeń. Odzwierciedlają i mają zarazem możliwość tworzenia relacji władzy i podporządkowania.

Chcemy, aby badania w ramach Obserwatorium Politycznego skupiały uwagę badaczy na wzajemnych relacjach pomiędzy organizacjami politycznymi (politycy i inni aktorzy polityczni, którzy dążą do osiągnięcia politycznych celów, tj. zdobycia i utrzymania władzy), mediami (tradycyjne i interaktywne, dziennikarze, felietoniści, medialne formy debaty o polityce) i obywatelami (wyborcy, ruchy społeczne, organizacje pozarządowe) – trzema elementami procesu komunikowania politycznego, dzięki któremu działanie polityczne jest realizowane oraz na samych procesach i zjawiskach politycznych (przywództwa, wyborów, kampanii, lobbingu etc.).

Obserwatorium Polityczne działa przy Katedrze Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ.