Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym

Miło nam poinformować o publikacji książki naszej nieocenionej Sekretarz Redakcji Karoliny Messyasz „Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym. Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej”.

Jak pisze sama Autorka: „Celem pracy jest rekonstrukcja dyskursywnego budowania obrazów młodzieży polskiej pojawiających się w przekazach medialnych „Gazety Wyborczej”, „Dziennika. Polska – Europa – Świat”, „Tygodnika Powszechnego” oraz „Przeglądu Politycznego”, a zatem gazet i czasopism o zasięgu ogólnopolskim, które stanowiły przestrzeń dla dyskursu młodzieżowego w latach 1989-2011. (…) Analiza dyskursu poprzez uporządkowany i celowy opis pozwala bowiem na odsłonięcie dyskursywnych trybów utrwalania, względnie – zmiany reguł i zasobów legitymizujących określony porządek społeczny.

Podstawą dla analiz stało się osiem debat z udziałem młodzieży. (…) Rekonstrukcja znaczeń nadawanych przez poszczególnych uczestników dyskursu, sposobów ich porządkowania i klasyfikowania, pozwoliła na odtworzenie poglądów młodzieży dotyczących otaczającego świata, własnego w nim miejsca, oraz tego, co stanowi przedmiot ich obaw, lęków, niepokojów, marzeń, celów życiowych, wartości itp., a w konsekwencji wiedzy o tym, jaka jest treść reprezentacji kolektywnych młodzieży, oraz tego, w jakich warunkach dyskursywnych one powstawały”.

Ujęcie tematu należy uznać za nowatorskie i bardzo inspirujące z uwagi na sposób dokonywania analiz, twórczą implementację istniejących teorii socjologicznych do rozwiązywania własnych, oryginalnych problemów badawczych (z recenzji prof. Marii Zielińskiej).

Do nabycia w księgarni Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, a niebawem w repozytorium UŁ.

Gorąco zapraszamy do lektury.