O problemie kultury publicznej we współczesnej Polsce

Polecamy właśnie wydaną książkę dra Krzysztofa Przybyszewskiego z UAM „Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego”. Dla wszystkich zainteresowanych kwestiami polityczności, kultury politycznej i zaufania w aktualnym kontekście, lektura obowiązkowa. Polecamy gorąco. Autorowi gratulujemy!