Nasze grupy tematyczne na Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do grup tematycznych (współ)organizowanych przez członków naszej redakcji bądź redaktorów najbliższych numerów Władzy Sądzenia. Termin nadsyłania zgłoszeń referatów to 31 marca 2016 roku. Przy kontaktowaniu się z prowadzącymi grupy najlepiej jest używać maila do kontaktu podanego w opisie. Jednak niezależnie od nieformalnego kontaktowania się z prowadzącymi, samo złożenie referatu powinno się odbywać przez system zjazdowy, który zostanie uruchomiony 20 lutego 2016 r. Link do rejestracji i składania zgłoszenia będzie dostępny na stronie 16zjazdpts.pl. Mamy nadzieję, że obrady poszczególnych grup tematycznych pozwolą nam na uporządkowanie planów publikacyjnych na rok 2016. Zwróćcie, prosimy, uwagę na następujące propozycje ( o szczegółach doczytacie na stronie Zjazdu):

1) Grupa 61:
Krytyczni obywatele wobec demokracji w Polsce

Prowadzący:
Dr Karolina Messyasz, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Dr Franciszek Czech, Instytut Studiów Międzykulturowych, Uniwersytet Jagielloński, franciszek.czech@uj.edu.pl (osoba do kontaktu)

2) Grupa 63:
Myśl, Rozmowa, Debata, Dyskurs – co i jak mówią do nas media w kontekście podziałów socjopolitycznych i problemów społecznych?

Prowadzący:
Prof. dr hab. Beata Łaciak, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, Uniwersytet Jagielloński, mbogunia@poczta.onet.pl (osoba do kontaktu)
Dr Marcin Kotras, Uniwersytet Łódzki

3) Grupa 64:
Oblicza polskiej transformacji i modernizacji w dyskursach społecznych

Prowadzący:
Dr Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Dr Magdalena Nowicka, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, m.a.nowicka@tlen.pl (osoba do kontaktu)

3) Grupa 79:
Religia a sfera publiczna – teoria i empiria
Prowadzący:
Dr Katarzyna Zielińska, Uniwersytet Jagielloński, katarzyna.zielinska@uj.edu.pl (osoba do kontaktu)
Dr Radosław Tyrała, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Marcin Zwierżdżyński, Akademia Ignatianum w Krakowie
przy wsparciu Dr Barbara Ober-Domagalska, Uniwersytet Łódzki

4) Grupa 92:
Etyczne i etnograficzne wymiary pracy

Prowadzący:
Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Katedra Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii, Uniwersytet Łódzki, dduraj@uni.lodz.pl (osoba do kontaktu)
Prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Dr hab. Jacek Gądecki, Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie

5) Grupa 93:
Dyskursy (post)transformacyjne o pracy i przedsiębiorczości

Prowadzący:
Dr Konrad Kubala, Instytut Socjologii Uniwersytet Łódzki, suspenso@o2.pl (osoba do kontaktu)
Dr Piotr Ostrowski, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

12654332_941584689288040_4366358974032180271_n