Myśleć niemożliwe na równi z możliwym! Radical Inclusivity. Architecture and Urbanism

Być macierzą, jakaż rozkosz. Jest nam szalenie miło, kiedy nieśmiałe redakcyjne inicjatywy wracają do nas w postaci śmiałych i dojrzałych projektów. Kilka miesięcy temu wydaliśmy numer, którego pomysłodawcą był Krzysztof Nawratek. Autorzy, którzy pojawili się na łamach „Radykalnego inkluzywizmu” postawili szereg pytań dotyczących możliwości uprawiania polityki poza konfliktem i udzielali ostrożnych, niekiedy studzących r/ewolucyjny entuzjazm odpowiedzi. Jedynie Krzysztof niezłomnie trwał w przekonaniu, że można i trzeba wciąż na nowo budować projekty wspólnoty maksymalnie pojemnej, nie dewastującej różnicy i nie uciekającej w powtórzenia. Że, jak podsumowała nasze starania profesor Grażyna Woroniecka, po to historia nas postawiła na miejscu uprawniającym do myślenia, żebyśmy myśleli niemożliwe na równi z możliwym. We wstępniaku do tegoż numeru pozwoliliśmy sobie na sugestię, że najpewniej nie wszystko stracone, bowiem sztuka zawsze wyprzedza rzeczywistość.

I oto jest! Książka architektów i urbanistów „Radical Inclusivity. Architecture and Urbanism” pod redakcją Krzysztofa Nawratka wraca do nas w postaci rozwiniętej próby myślenia o konkretnym projektowaniu nowego ładu ponad językami neoliberalnego kamuflażu rzeczywistych konfliktów klasowych oraz zapożyczonego idiomu Schmitta, stymulującego różnego rodzaju konflikty. Wszystkich niedowiarków i wszystkich wierzących w to, że, jakby ujął to kapitan Star Treka Jean-Luc Piccard, troszkę inna rzeczywistość jest możliwa, zapraszamy na strony wydawnictwa. Możecie sami określić cenę e-booka. Damy recenzję, kiedy tylko znajdzie się ktoś przygotowany do jej popełnienia.

Radical Inclusivity. Architecture and Urbanism

165_coverb