Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach (post)transformacyjnych

„Transformacja ustrojowa nigdy nie była postrzegana w Polsce wyłącznie jako fakt polityczny i społeczny ani tylko jako cezura w historii tego państwa. Z dystansu 28 lat, jakie upłynęły od obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych, widać coraz wyraźniej, że transformacja od swego początku stanowiła projekcję modernizacyjnych i symbolicznych oczekiwań, którym rzeczywistość społeczna nie była w stanie sprostać”, pisze we wprowadzeniu do nowego numeru Magdalena Nowicka-Franczak. O konsekwencjach rozmijania się rzeczywistości z projekcjami można opowiadać na różne sposoby. W najnowszym numerze Władzy Sądzenia „Modernizacja, praca, przedsiębiorczość w polskich dyskursach
(post)transformacyjnych” pod redakcją Tomasza Krakowiaka, Magdaleny Nowickiej-Franczak oraz Piotra Ostrowskiego znajdziecie refleksje w formie dyskusji, artykułów, esejów oraz prac wizualnych i fotografii. Taki temat wymaga bogactwa środków, z pomocą których chcemy odpowiedzieć na pytanie o to, „czy byliśmy głupi”.

Bez tytułu