Kontakt

Władza Sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33
  • ISSN 2300-1690
  • Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna
  • Czasopismo jest indeksowane przez następujące serwisy: European Reference Index for the Humanities, Directory of Open Access Journals, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Index Copernicus International, Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, BazHum.
  • W Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych czasopismo „Władza Sądzenia” zostało ocenione na 40 punktów                        https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych