Kontakt

Władza sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33
  • ISSN 2300-1690
  • Wersją pierwotną czasopisma „Władza Sądzenia” jest wersja elektroniczna
  • Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus (ICV 2014: 53,77)
  • Czasopismo było po raz pierwszy oceniane przez MNiSW w roku 2015 i jest obecne w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015. Część B, przyznana liczba punktów: 4)