Informacje dla Autorek i Autorów

W związku z podstawowym przyczynkiem powstania niniejszego czasopisma – dążeniem do rozwoju subdyscypliny socjologii polityki, głównym celem działalności publikacyjnej jest poszerzanie socjologicznej refleksji … Czytaj dalej Informacje dla Autorek i Autorów