Indeks ICV (Index Copernicus Value) dla Władzy Sądzenia

Informujemy, że nasza aplikacja o indeks ICV (Index Copernicus Value) została rozpatrzona pozytywnie i od niedawna „Władza Sądzenia” posiada index na poziomie 4,62 za rok 2013. ICV za 2014 rok będzie znany jesienią 2015 roku. Ponadto, informujemy, że miejscem deponowania artykułów jest nasza strona (www.wladzasadzenia.pl), repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego oraz baza CEJSH. Jesteśmy również odnotowani w bazach INFONA Portal Komunikacji Naukowej oraz  BazHum W dwóch ostatnich bazach aktualizacja danych nie zależy od nas. Złożyliśmy aplikację do bazy DOAJ oraz na listę referencyjną ERIH PLUS.

Zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności formalnych wciąż nie mogliśmy wziąć udziału w zawodach o punkty MNiSW. Przy najbliższej ocenie chyba już nic nie stanie na przeszkodzie, obiecujemy więc poprawę.

Za wszystkie przykładne starania o obecność w kolejnych bazach oraz – rzecz jasna – wyłącznie wymierne sukcesy, gorliwej redakcji, wyrozumiałym Autorkom i Autorom oraz Czytelniczkom i Czytelnikom należy się Laurka (patrz niżej). Więcej grzechów nie pamiętamy. A kto się nie będzie parametryzował skończy w  Czyśćcu.

doskonala-nieskonczona