I Krajowa Konferencja Naukowa „Socjologia medycyny-promocja zdrowia-biopolityka”


W dniach 7-8 marca 2013 r. na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ odbyła się I Krajowa Konferencja Naukowa „Socjologia medycyny-promocja zdrowia-biopolityka”, której organizatorami była Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ oraz Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich UM we Wrocławiu wspomagane przez SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, UM Wrocław oraz Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe FOJBE, Uniwersytet Łódzki. W konferencji wzięło udział ponad 100 naukowców, studentów, doktorantów, praktyków z ośrodków akademickich, instytutów badawczych i innych podmiotów działających w obszarze szeroko rozumianego zdrowia i medycyny. Wszystkim uczestnikom, słuchaczom i organizatorom serdecznie dziękujemy, a zainteresowanych, po więcej informacji, zapraszamy na stronę konferencji.