Habermasowski numer „Władzy Sądzenia” pod redakcją Przemysława Plucińskiego

Zapraszamy do lektury XIX numeru Władzy Sądzenia. Dziękujemy Redaktorowi Przemysławowi Plucińskiemu oraz wszystkim Autorkom i Autorom za wyjątkowo udaną współpracę. Mamy nadzieję, że jej efekt cieszy wszystkich zaangażowanych i będzie cieszyć Czytelniczki_ów.

https://wladzasadzenia.pl/nr/19-2020/

Po Habermasie: sfera publiczna w czasach niepewności. Wstęp do numeru specjalnego „Władzy Sądzenia” Przemysław Pluciński

Uniwersalizm moralny w czasach politycznego regresu. Jürgen Habermas o współczesności i dziele życia Jürgen Habermas

Jak istnieje sfera publiczna? Uwagi do agonistycznej krytyki teorii Habermasa Agnieszka Rejniak-Majewska

Strukturalne przeobrażenia mas ludowych. Zmiana kulturowa jako ślepe pole teorii modernizacji Agata Skórzyńska

Populizm a medialne struktury możliwości. Przypadek nowych mediów Artur Lipiński

Poza przestrzeń publiczną. Reprodukowanie miejskiej polityczności poprzez radykalne praktyki uwspólniania Piotr Juskowiak

Miejski backlash, czyli o (miejskich) ruchach wstecznych Paweł Kubicki

O publicznych funkcjach miejskich ruchów społecznych. Perspektywa akademicko-aktywistycznLech Mergler, Przemysław Pluciński

Małe miasta protestują. Obraz prowincji na fotografiach Archiwum Protestów Publicznych Karolina Gembara

Zepsuty świat Kasia Tórz

Nie ma jednej odpowiedzi Rozmowa z Mariuszem Liblem

Freski i murale – historia Detroit w obrazach Tomasz Ferenc

Ban Bang Ada Kobusiewicz

Dramat społeczny i performans polityczny. Dwie strategie performatywne Paweł Możdżyński

Truizmy Jenny Holzer jako kontrhegemoniczna praktyka artystyczna Magdalena Adamska-Kijko

The cognition of something in front and something in the background. Is “taken-for-granted reality” experienced? Krzysztof Konecki

Społeczne i przestrzenne wyznaczniki korzystania z hulajnogi jako urządzenia transportu osobistego (UTO) w mieście. Hybrydowa mobilność miejska (HMM) Jacek Mianowski, Małgorzata Kostrzewska, Bartosz Macikowski