Editorial staff

Editorial staff

 • Editor-in-Chief: Danuta Walczak-Duraj
 • Executive editors: Konrad Kubala, Marcin Kotras
 • Associate/thematic editors: Iza Desperak, Barbara Ober-Domagalska, Alicja Łaska-Formejster, Łukasz Kutyło
 • Editorial assistant: Karolina Messyasz
 • Linguistic editor: Barbara Fronczkowska

Editorial board:

 • Zbigniew Bokszański, Uniwersytet Łódzki
 • Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Yali Cong, Peking University
 • Kazimierz Kik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, Uniwersytet Łódzki
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen
 • Tomasz Ferenc, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Konecki, Uniwersytet Łódzki
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY
 • Mikołaj Cześnik, ISP PAN
 • Anna Horolets, Uniwersytet Gdański
 • Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
 • Stanisław Kosmynka, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Nawratek, University of Plymouth, UK
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, UK
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey

Consulting editors:

 • Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski
 • Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
 • Franciszek Czech, Uniwersytet Jagielloński
 • Mieczysław Gałuszka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Jolanta Grotowska-Leder, Uniwersytet Łódzki
 • Lesław H. Haber, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Jolanta Kopka, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Tomasz Krakowiak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
 • Anna Kubiak, Uniwersytet Łódzki
 • Jan Maciejewski, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Malinowska, Uniwersytet Łódzki
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Uniwersytet Jagielloński
 • Andrzej Piotrowski, Uniwersytet Łódzki
 • Krzysztof Przybyszewski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Paweł Przyłęcki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Ewa Rokicka, Uniwersytet Łódzki
 • Michał Skorzycki, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Uniwersytet Jagielloński
 • Witold Wrzesień, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Maria Zielińska, Uniwersytet Zielonogórski

Contact:

“Power of Judgment” Editorial Board

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • Department of Sociology of Politics and Morality
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Lodz, Poland
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Original version of the academic journal “Power of Judgment” is the electronic version.