Editorial staff

Editorial staff

 • Deputy Editor-in-Chief: Karolina Messyasz  (Department of the Sociology of Politics and Morality, Institute of Sociology, University of Lodz, Poland) https://orcid.org/0000-0003-4534-3739
 • Language editors: Tamara Franiak-Krupińska, Barbara Fronczkowska

Editorial board:

 • Danuta Walczak-Duraj, University of Lodz, Poland
 • Zbigniew Bokszański, University of Lodz, Poland
 • Janusz Mariański, The John Paul II (The Second) Catholic University of Lublin, Poland
 • Yali Cong, Peking University, China
 • Kazimierz Kik, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 • Katarzyna Grzeszkiewicz-Radulska, University of Lodz, Poland
 • Andrew McKinnon, University of Aberdeen, United Kingdom
 • Krzysztof Konecki, University of Lodz, Poland
 • David Ost, Hobart and William Smith Colleges NY, United States
 • Mikołaj Cześnik, ISP PAN, Poland
 • Anna Horolets, University of Warsaw, Poland
 • Adam Ostolski, University of Warsaw, Poland
 • Krzysztof Kędziora, University of Lodz, Poland
 • Stanisław Kosmynka, University of Lodz, Poland
 • Krzysztof Nawratek, University of Plymouth, United Kingdom
 • Guglielmo Meardi, University of Warwick, United Kingdom
 • Hasan Hüseyin Akkaş, Univeristy of Usak, Turkey

Consulting editors:

 • Adam Bartoszek, University of Silesia in Katowice, Poland
 • Felicjan Bylok, Czestochowa University of Technology, Poland
 • Franciszek Czech, Jagiellonian University in Kraków, Poland
 • Mieczysław Gałuszka, Medical University of Lodz, Poland
 • Jolanta Grotowska-Leder, The Warsaw University of Life Sciences, Poland
 • Lesław H. Haber, WSZiB in Cracow, Poland
 • Jolanta Kopka, University of Social Sciences in Lodz, Poland
 • Tomasz Krakowiak, The State School of Higher Education in Skierniewice, Poland
 • Anna Kubiak, University of Lodz, Poland
 • Jan Maciejewski, University of Wrocław, Poland
 • Ewa Malinowska, University of Lodz, Poland
 • Ewa Migaczewska, Akademia Górniczo-Hutniczo im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Sławomir Partycki, The John Paul II (The Second) Catholic University of Lublin, Poland
 • Dorota Pietrzyk-Reeves, Jagiellonian University in Kraków, Poland
 • Andrzej Piotrowski, University of Lodz, Poland
 • Krzysztof Przybyszewski, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Paweł Przyłęcki, Medical University of Lodz, Poland
 • Ewa Rokicka, University of Lodz, Poland
 • Michał Skorzycki, University of Social Sciences in Lodz, Poland
 • Urszula Swadźba, University of Silesia in Katowice, Poland
 • Janusz Sztumski, Katowice Business University, Poland
 • Monika Katarzyna Ślufińska, Jagiellonian University in Kraków, Poland
 • Witold Wrzesień, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
 • Maria Zielińska, University of Zielona Góra, Poland

“Power of Judgment” Editorial Board

 • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
 • Department of Sociology of Politics and Morality
 • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
 • 90-214 Lodz, Poland
 • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
 • tel.: +48 42 635 55 33
 • ISSN 2300-1690
 • Original version of the academic journal “Power of Judgment” is the electronic version.