Call for papers

Zdecydowaliśmy się przełamać rutynę numerów tematycznych. W 2022 roku drugi z nich będzie miał charakter varia. W związku z powyższym, zapraszamy Autorki i Autorów do składania propozycji artykułów do publikacji w drugim numerze Władzy Sądzenia. Na teksty czekamy do końca sierpnia 2022 roku.

Fotografia w działaniu: kontestacja, aktywizacja i interwencja

Zapraszamy do składania propozycji tekstów do numeru tematycznego „Władzy Sądzenia”, redagowanego przez Tomasza Ferenca (IS UŁ) i Krzysztofa Olechnickiego (IS UMK), który poświęcony zostanie socjologicznym, interwencyjnym,  kontestującym i „do-wspólnotowym” aspektom działania fotografii. Tytuł numeru to „Fotografia w działaniu: kontestacja, aktywizacja i interwencja”.

Fotografia może być interpretowana i badana na wiele sposobów, przy wykorzystaniu rozmaitych perspektyw teoretycznych. Jej relatywnie krótka, ale niezwykle bogata historia prowokuje do przyjęcia interdyscyplinarnej perspektywy badawczej, łączącej dociekania właściwe dla socjologów, antropologów, historyków, ekonomistów, medioznawców, psychologów, historyków sztuki. Jednak niezależnie od przyjętego punktu widzenia, za każdym razem warto uwzględnić jej walor uspołeczniający, grupowy, ogniskujący działania i aktywizujący je. Dospołeczna funkcja fotografii, odpowiedzialna za budowę/odbudowę/obronę tożsamości zbiorowości, w naszej propozycji numery „Władzy Sądzenia” jest kluczowa, chociaż nie zapominamy też o jej potencjalnie „ciemnej” stronie i możliwości wykorzystania obrazów fotograficznych we współczesnych systemach kontrolująco-inwigilujących (mapowanie behawioralne, systemy rozpoznawania twarzy).

Interesuje nas zarówno fotografia artystyczna, jak i dokumentalna, prasowa, społeczna czy naukowa, uprawiana zawodowo albo amatorsko, wykonywana przez ludzi, jak i automatyczne systemy fotografowania, obecna w galeriach, publikowana w albumach, ale i zawieszona w sieci Internetu, wykonywana tradycyjnymi technikami analogowymi oraz przy użyciu aparatów cyfrowych, w tym także zdjęcia robione przy użyciu telefonów komórkowych, zazwyczaj dystrybuowane w mediach społecznościowych. Każda z nich może przejawiać dospołeczne własności, mobilizować do aktywności, działać integracyjnie, uwrażliwiać, prowadzić do zmiany, albowiem wokół fotografii gromadzą się pasjonaci, entuzjaści, którzy aktywnie zajmują się jej wykonywaniem, ale także osoby widzące w niej narzędzie aktywnej walki o zmianę.

W obszarze interesującej nas problematyki mieszczą się takie wątki jak na przykład:

– działanie organizacji zrzeszających fotoamatorów (współczesne grupy i kolektywy  oraz stowarzyszenia historyczne)

-wykorzystywanie fotografii w procesach społecznej aktywizacji

-relacje fotografii i pamięci grupowej

– fotografia i fotografowanie jako forma wyrazu buntu, oporu, niezgody

– fotografia społecznie zaangażowana i fotografia socjologiczna

– fotografia jako środek grupowej komunikacji

– fotoinicjatywy w czasie kryzysów społecznych (np. pandemii Covid-19)

– społeczne mechanizmy „grupowania” się wokół fotografii

– rola fotografii i fotografowania w zbiorowych protestach i sporach politycznych

– fotografia jako narzędzie walki w systemie demokracji agonistycznej

Na zgłoszenia tematów i abstraktów czekamy do 10 stycznia 2022. Akceptacja i wybór nadesłanych zgłoszeń nastąpi nie później niż 20 stycznia. Termin nadesłanie gotowych tekstów to 30 marca 2022. Zgłoszenia tematów i abstraktów prosimy przysyłać na wskazane maile: tomasz.ferenc@uni.lodz.pl oraz ko@umk.pl. Zachęcamy do uwzględnienia w przygotowywanych propozycjach artykułów materiałów fotograficznych.

Aktualnie za publikacje na łamach „Władzy Sądzenia” przyznawanych jest 40 punktów  MNiSW. Wskazówki dla Autorów znajdziecie Państwo na stronie https://wladzasadzenia.pl/informacje-dla-autorek-i-autorow/

CfP nie odnoszące się do numerów tematycznych

Zachęcamy do nadsyłania do redakcji tekstów dotyczących szeroko rozumianej kwestii władzy odnoszących się do pola polityki, jak i do instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form podtrzymywania i konstruowania ładu społecznego. Jesteśmy otwarci na propozycje artykułów z zakresu socjologii polityki, psychologii polityki, filozofii polityki, politologii, jak i innych opracowań, które będą teoretyczno-empirycznym komentarzem do przekształcającej się rzeczywistości politycznej.

Czekamy również na recenzje książek dotyczących problematyki władzy i szeroko pojętego instrumentarium panowania.

Jeśli wolicie Państwo „krótkie formy”, prosimy o nadsyłanie tekstów, komentarzy, felietonów do opublikowania na stronie.

Informacje dotyczące edycji tekstu i procedury recenzowania odnajdą Państwo w zakładce Informacje dla Autorów

Zależy nam również, aby zainteresowane osoby przesyłały do nas zdjęcia (technika i poziom profesjonalizmu dowolne), które ich zdaniem są bezpośrednim bądź metaforycznym komentarzem relacji społecznych i władzy w dzisiejszym społeczeństwie.

Kontakt:

Władza Sądzenia

  • Katedra Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ
  • ul. Rewolucji 1905 r. 41/43
  • 90-214 Łódź
  • e-mail: wladzasadzenia@gmail.com
  • tel.: +48 42 635 55 33