Call for Papers. Kobiety i mężczyźni we współczesnym społeczeństwie.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania artykułów  do jednego z numerów „Władzy Sądzenia”, którego tematyka dotyczyć będzie różnych aspektów związanych z płcią kulturową. 

Proponowany zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

•   Socjalizacja płciowa

•   Przemiany ról kobiet i mężczyzn w różnych obszarach życia społecznego

•   Płeć kulturowa a wygląd i ciało

•   Płeć kulturowa a zdrowie i sport

•   Płeć kulturowa i seksualność

•   Płeć kulturowa a gospodarka

•   Płeć kulturowa a polityka

•   Płeć kulturowa a religia

•   Równość i nierówności płci

•   Gender w edukacji

•   Genderowe ruchy społeczne

•   Gender w badaniach społecznych

Redaktorem numeru będzie dr Julita Czernecka. Teksty mogą być napisane w języku polskim lub angielskim.

Prosimy o nadsyłanie propozycji artykułów do 10 lutego br na adres: julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Gotowe artykuły, przygotowane według załączonych wytycznych, proszę przesłać w terminie do 31 marca 2020 roku na adres redakcji oraz julita.czernecka@uni.lodz.pl.

Decyzja o przyjęciu tekstu do publikacji zostanie podjęta w pierwszej kolejności przez zespół redakcyjny, w drugiej na podstawie otrzymanych recenzji (procedura recenzyjna przebiega według zasad podwójnej anonimowej recenzji).

Pismo ma obecnie 20 punktów – link do czasopisma: www.wladzasadzenia.pl.