CALL FOR PAPERS 2016 – JEJ OPOWIEŚĆ. HERSTORIE, ORAL HISTORY I OPOWIEŚCI CAŁKIEM WSPÓŁCZESNE

„Jej opowieść” to postulat otwierający tradycyjną refleksję o przeszłości na perspektywę kobiecą. Jest to narracja, która centralnym punktem czyni kobiety i ich sprawy. Tym samym, wizja ta stawia na upodmiotowienie kobiet i ich opowieści, formułowanych z kobiecego punktu widzenia. To one, w rezultacie stają się podstawą do analiz prowadzonych przez badaczki i badaczy.

Perspektywa ta obiecująco rozwija się nie tylko w historii, czy raczej herstorii, ale i etnologii, socjologii i wielu innych dyscyplinach. Koresponduje ona z postulowanym, zwłaszcza przez badaczki, podejściem partycypacyjnym, porzucającym tradycyjny podział świata na perspektywę badacza i badanych. Nawiązuje także do wartości będących podstawą dla różnych form zaangażowania społecznego, szczególnie tych, których celem jest zapewnienie słyszalności opowieści kobiet, umieszczenie ich głosów w przestrzeni publicznej i zachowanie ich dla potomności.

W kolejnym numerze „Władzy Sądzenia” chcielibyśmy podjąć wywołaną tematykę. Zapraszamy do nadsyłania artykułów i materiałów poświęconych herstories, herstoriom, czyli jej-opowieściom: opowieściom kobiet o nich samych. Zakres szczegółowy pragniemy skoncentrować wokół czterech pól:

  • codzienności,
  • pracy,
  • życia prywatnego,
  • aktywności publicznej.

Zapraszamy osoby i grupy, które zbierają herstorie mówione i współczesne opowieści, analizują materiały zastane i wywołują materiały badawcze. Zwornikiem mają być nie metody, ramy czasowe lub geograficzne, a kobiety, którym w ten sposób chcemy udostępnić przestrzeń, w której usłyszymy ich głos.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów, w których będziecie Państwo podejmować zasygnalizowane problemy, bądź stawiać nowe. Cztery wskazane powyżej pola problemowe stanowią jedynie tropy i sugestie, z którymi można i warto polemizować. Żywimy nadzieję, że wspólnie z autorami uda się nam częściowo dokonać rzeczywistego rozpoznania pola problemów z zakresu herstory. Chcielibyśmy by opracowanie tych zagadnień przybrało również charakter wypowiedzi eseistycznych i artystycznych. Artykuły, eseje, zdjęcia i inne prace prosimy przesyłać do 31 października 2016 r. Redaktorką kolejnego numeru czasopisma „Władza Sądzenia” będzie Iza Desperak. Serdecznie zapraszamy.

Termin nadsyłania: 31 października 2016 r.
Adres: wladzasadzenia@gmail.com
Strona internetowa: www.wladzasadzenia.pl
Z pozdrowieniami
Redakcja WS

formalni